Nagrody wędrują do:
1. Ayishah Sherief 
2. Kasia Ruda
3. Patrycja Kurczak 
Zwycięzców prosimy o przesłanie mailem adresów do wysyłki nagród. 

Zobacz film: https://www.facebook.com/NovaKosmetyki/videos

Wygraj jeden z 3 zestawów kosmetyków marki NOVA ( wartość zestawu 96,50), w skład których wchodzą:

1. Micelarny żel do mycia twarzy i demakijażu 


2. Ochronna pielęgnacja- krem do twarzy na dzień SPF10 

3.  Naturalne odżywienie Maseczka do twarzy 

REGULAMIN KONKURSU 

 I . WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizator: Babskie.tv
 2. Partner: NOVA Kosmetyki, Podłęże 376 32-003 Podłęże
 3. Nazwa konkursu:  Nova
 4. Czas trwania konkursu: 16.05.2016 do 23.05.2016

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: ”Która seria Nova Kosmetyki jest ulubioną serią ambasadorki marki Katarzyny Krzeszowskiej?”. Podpowiedzi szukaj w filmie -
  2) Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: kontakt.babskietv@gmail.com do dnia: 23.05.2016, do godziny 23.59
  3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia  25.05.2016 na stronie internetowej Organizatora.

III. NAGRODY

1) Nagrodą w konkursie są 3 zestawy kosmetyków, w skład których wchodzą:
- Micelarny żel do mycia twarzy i demakijażu
- Ochronna pielęgnacja- krem do twarzy na dzień SPF10
- Naturalne odżywienie Maseczka do twarzy
Wartość zestawu: 96,50

2) Z poprawnie nadesłanych odpowiedzi wygrywa 10, 100 i 200 zgłoszenie, które Organizator nagrodzi kosmetykami.

3) Jedna osoba wygrywa jeden zestaw kosmetyków.

4) Nagroda zostanie wysłana przez Partnera kurierem na adres korespondencyjny Zwycięzcy, po otrzymaniu prawidłowych danych teleadresowych, przesłanych przez Zwycięzcę do Organizatora.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera oraz członkowie ich rodzin.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, administratora tych danych i Partnera.
 5. Przy ocenie terminowości zgłoszeń decyduje data pojawienia się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 2. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody, spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 

co myślisz?